ฝุ่น PM 2.5 เกิดจากอะไร? ทำไม? ไม่ลดลงซะที

ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝุ่น PM2.5 ที่เราเผชิญอยู่นี้ ส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมในชีวิตประจำวันของมนุษย์ทั้งสิ้น โดยกิจกรรมเห...

Continue reading