10 ความเชื่อ สุดประหลาด ที่คนโบราณช่างคิด

ตั้งแต่เด็ก เราอาจจะเคยได้ยินเรื่องความเชื่อ แปลกๆ ประหลาดๆ อย่างเช่น ถ้าชี้ดาวนิ้วจะกุด, ห้ามตัดเล็บตอนกลางคืนเด...

Continue reading