นโยบายการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

กรณีที่ผู้ใช้บริการได้ชำระค่าสินค้าและได้รับสินค้าแล้วพบว่า ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อผู้ให้บริการเพื่อขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ โดย

1.ผู้ใช้บริการต้องแจ้งความประสงค์ทาง อีเมล kiseki.inno@gmail.com ได้ หรือ Line Official Account Kiseki Thailand ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-719-7836 หรือ 096-3979365 ในเวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 18.00 น. ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์

2.ผู้ใช้บริการต้องแสดงหลักฐานเพื่อใช้ในการแจ้งคืนสินค้า ดังนี้

  1. กรณีสินค้าชำรุด ผิดรูปแบบ ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ผู้ใช้บริการจะต้องถ่ายคลิปวิดีโอสินค้า ตั้งแต่มีการเปิดหีบห่อ พร้อมแนบหลักฐานการสั่งสินค้า ส่งมาทางอีเมล kiseki.inno@gmail.com หรือ Line Official Account Kiseki Thailand ภายใน 3 วันหลังได้รับสินค้า
  2. กรณีไม่ได้รับสินค้า ผู้ใช้บริการต้องส่งหลักฐานการสั่งซื้อให้ผู้ให้บริการ เพื่อตรวจสอบอีกครั้ง
  • a.หากเกิดความผิดพลาดจากผู้ให้บริการในการจัดส่งสินค้า ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งขอคืนเงิน หรือยังคงรับสินค้าเดิมได้
  • b.หากเกิดความผิดพลาดจากทางบริษัทจัดส่ง ผู้ให้บริการจะติดตามการจัดส่งจนกว่าสินค้านั้นจะถูกตีว่าสูญหายระหว่างทาง ผู้ให้บริการจะดำเนินการคืนเงินให้กับผู้ใช้บริการ

นโยบายการคืนเงิน

ผู้ให้บริการจะทำการคืนเงินค่าสินค้าตามมูลค่า เมื่อ

1.ผู้ใช้บริการดำเนินการตามนโยบายการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

2.เกิดจากความผิดพลาดของผู้ให้บริการ

3.ผู้ให้บริการได้มีการตรวจสอบอย่างครบถ้วนแล้ว จะทำการคืนเงินค่าสินค้า ดังนี้

3.1.กรณีคืนสินค้า เมื่อผู้ให้บริการได้รับสินค้าคืนและตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว จะทำการคืนเงินค่าสินค้าภายใน 48 ชั่วโมง

3.2.กรณีไม่ได้รับสินค้าหรือสินค้าสูญหาย เมื่อตรวจสอบอย่างครบถ้วนแล้ว จะทำการคืนเงินค่าสินค้าภายใน 24 ชั่วโมง

Kiseki Thailand ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปลี่ยน/คืนสินค้าหรือเงิน กรณีที่ผู้ใช้บริการไม่พึงพอใจต่อสินค้าโดยส่วนตัว และ/หรือ มีการใช้งาน ดื่ม กิน สินค้าแล้ว