ต้องรู้ PM2.5 กับดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)

เป็นเวลาหลายปีแล้วที่คนไทยต้องประสบปัญหาฝุ่น PM2.5 ฝุ่นอนุภาคเล็กที่เกิดจากควันไอเสีย การเผาไหม้ ควันจากโรงงาน ที...

Continue reading

ฝุ่น PM 2.5 เกิดจากอะไร? ทำไม? ไม่ลดลงซะที

ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝุ่น PM2.5 ที่เราเผชิญอยู่นี้ ส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมในชีวิตประจำวันของมนุษย์ทั้งสิ้น โดยกิจกรรมเห...

Continue reading